ThuisGegevens

volgende ouderraad:  najaar 2019 om 20u in Miki Lokeren
Werking

Miki heeft sinds februari 2017 een ouderraad.
De ouderraad komt een aantal keer per jaar samen om samen na te denken over de opvang en eventueel activiteiten voor de ouders te realiseren.
Het verslag van deze vergaderingen wordt doorgestuurd naar alle ouders.
Naast de fysieke vergaderingen is er ook een gesloten facebookgroep (exclusief voor ouders) alwaar een breder publiek van ouders de denkpistes van de ouderraad kan volgen en hun mening geven over de desbetreffende thema's. Er worden regelmatig stellingen of vragen gelanceerd.

Ideeën en suggesties kunnen altijd doorgemaild worden naar .

Realisaties

* Paaswandeling april 2017
* EHBO voor ouders oktober 2017
* Paaseierenraap 2018
* cursus 'Blij Bang Boos' maart 2019
* Paaseierenraap 2019