Thuis

IKT-Systeem

 

De hierna volgende uitleg is een uittreksel uit het huishoudelijk reglement en is niet bindend, het huishoudelijk reglement gaat bepaalde zaken verder uitdiepen en is in combinatie met de schriftelijke overeenkomst uiteraard wél bindend.
Ons huishoudelijk reglement en schriftelijke overeenkomst  voldoen aan alle wettelijke bepalingen en zijn opgemaakt in samenspraak met onze raadsman.

Wat is IKT?

IKG staat voor inkomens-gerelateerd, m.a.w. U betaalt een dagbedrag tussen minimum 5.15€ en maximum 28.59€ per opvangdag. Dit bedrag wordt berekend op basis van Uw gezinsinkomen, op basis van de gegevens van FOD Financiën (de fiscus) en FOD Sociale zaken (uw gezinssamenstelling).  U registreert zich eerst op de webstek van Kind en Gezin (klik voor link) en vraagt vervolgens uw "attest inkomenstarief" met kindcode aan. De opvang heeft dit attest nodig voor de verwerking van de prestaties. Let op: dit kan maar twee maand voor de effectieve start. Onder normale omstandigheden staat er ook een simulatie-module voor de mensen die zich bij inschrijving een idee willen vormen.

Hoe werkt IKT?

De effectief gepresteerde opvangdagen worden door Miki bijgehouden (inclusief uur van aankomst en uur van afhaling, de prijs kan hiervan afhankelijk zijn) en vermeld in het heen- en weerschriftje. Op basis van deze gegevens wordt uw opvang gefactureerd. Specifieke regeling krijgt u mee in het huishoudelijk reglement en de schriftelijke overeenkomst.

De bedragen betaald voor aanwezigheden zijn fiscaal aftrekbaar tot een maximum van ongeveer 11.20€/dag, met bepaalde restricties, gedetaileerde info hierover vindt u bij FOD Financiën. Miki bezorgt elk jaar een attest aan de ouders.

Wat betaalt U aan Miki?

Buiten de dagvergoeding bepaald door Kind&Gezin, betaalt U forfaitair, ongeacht het aantal luiers, een bedrag van 2.30€ per aanwezige dag voor de luiers, luierverwerking en verzorgingsproducten aan Miki.

Afwezigheden

Wij vragen U ons de afwezigheid van Uw kindje voor 9u 's morgens te melden.
Afwezigheden worden geregeld volgens een systeem van respijt- en verlofdagen, we hebben een regeling voor wie vast verlof heeft en dit dus voor de gehele opvangperiode kan mededelen. Meer uitleg hierover krijgt u bij de rondleiding.

Verlof van Miki

De kinderopvang, zowel Lokeren, Doorslaar als Belsele zijn geheel het jaar open. Wij vangen de vakanties van onze medewerkers intern op. Hiervoor is het van het grootste belang dat de vakanties van de kinderen voor 1 maart worden doorgegeven. Dan kan Miki de bezettingen in de vakanties evalueren en de medewerkers hun verlof bepalen.

Vanaf 1/1/2020 sluit Miki collectief 4 weken (week paasmaandag / 2 laatste van juli / kerstavond tem nieuwjaar)

Hoe schrijf ik me in?

Zie "inschrijven hoe?"

Waarborg?

Miki vraagt geen waarborg of dergelijke

Inbegrepen

* Luiers (Pampers) en luierverwerking
* Vochtige doekjes
* Papieren zakdoekjes
* Een tas voor elk kind om zijn spulletjes in mee te brengen
* Verzorgingsproducten (vb. Luierzalf, zonnecrème , enz.)
* Gepersonaliseerde fopspeen
* Maaltijden
* Reservekledij
* Gratis gebruik van de snoezelruimte door alle ouders en hun opvangkind
* Ook de Sint, klokken, verjaardagen, enz worden gevierd met een kleine attentie

Afspraken

 * Opzegging van het contract kan enkel schriftelijk minimum 1 maand op voorhand
* Bij vroegtijdig stopzetten van de samenwerking worden de kosten van die maand aangerekend aan uw inkomenstarief

* Bestellen is betalen, u krijgt wel verlof/respijtdagen (zie huishoudelijk reglement)
* Verlof voor juli/augustus/september wordt doorgegeven voor 1 maart
* Indien u uw kind na sluiting komt afhalen betaalt U hiervoor 4€ per begonnen kwartier.
Dit wordt afgerekend via de factuur