De hierna volgende uitleg is een uittreksel uit het huishoudelijk reglement en is niet bindend, het huishoudelijk reglement gaat bepaalde zaken verder uitdiepen en is in combinatie met de schriftelijke overeenkomst uiteraard wél bindend.
Ons huishoudelijk reglement en schriftelijke overeenkomst  voldoen aan alle wettelijke bepalingen en zijn opgemaakt in samenspraak met onze raadsman.

 

Openingsuren

Maandag - vrijdag
7u00 tot 19u00


Zater-, Zon-, brug- en feestdagen gesloten

Vanaf 1/1/2020 sluit Miki collectief 4 weken (zie 'verlof')

 

Verlofplanning

* De opvang is geheel het jaar open
* Wij vragen u enkel uw verlof door te geven:
- voor de zomervakantie (juli-augustus-september): voor 1 maart
- tijdens het jaar: verplicht verwittigen voor 9u

* Bestellen is betalen, u krijgt een aantal dagen respijt/verlof op basis van uw reservatie

* We bieden twee verlof-formules aan: vast of variabel

 

Brengen en afhalen

* Uw kind heeft ontbeten, is gewassen en aangekleed als het bij ons toekomt.
* Uw brengt uw kind ten laatste om 10u30
* U haalt uw kind ten vroegste af om 15u30
* Uw kind wordt nooit met iemand anders dan de ouder(s) meegegeven, tenzij na schriftelijke bevestiging.
* Houdt U aan de openingsuren van de opvang.

 

Maaltijden

* Door ons voorzien: warme maaltijd 's middags en 4-uurtje.
* Alle maaltijden worden door onszelf bereid.
* Alle kinderen kunnen de hele dag beschikken over hun eigen beker met water.
Zelf meebrengen: fles-, dieet-, vegetarische, halal voeding

 

Slapen

* Elk kind slaapt steeds in hetzelfde bedje.
* Er is constant audio-visueel toezicht.
* U hoeft niets mee te brengen uitgezonderd fopspeen -6 maand.  fopspeen +6 maand wordt voorzien door de opvang.

 

Ziekte

* Uw kind kan naar de opvang komen indien het geen extra belasting geeft voor Uw kind, de andere kinderen of de verzorging.
* Uw kind kan niet komen bij een besmettelijke ziekte, diarree, overgeven, ... of bij hoge koorts.
* Verwittig ons tijdig indien uw kind afwezig zal zijn (ook vermelden wanneer uw kind terugkomt)
* Bij medicatie is een voorschrift van de behandelende arts nodig. Medicatie wordt enkel toegediend indien dit hoogst noodzakelijk is (bv 2*/dag: thuis, bv 3*/dag = 1 keer op de opvang), er dient schriftelijk dosis en frequentie meegedeeld te worden. De medicatie zelf naamtekenen.
* Ieder kind dient een persoonlijke thermometer in de opvang te hebben, meegegeven door thuis.
* Verdere afspraken vindt U in het huishoudelijk reglement.


Vergunning (vroeger attest van toezicht)

* Onze opvangen worden gecontroleerd door Kind en Gezin.
* U krijgt via Miki de nodige attesten om de opvang van uw kind fiscaal af te trekken.
* Voorwaarden tot het verkrijgen van de vergunning kan U op vraag inkijken in de opvang of de webstek van Kind&Gezin.

 

Inschrijven en annuleren

* Inschrijven kan enkel na persoonlijk contact.
* Geen reservatiekosten of waarborg
* Annuleren kan enkel schriftelijk (voorwaarden zie huishoudelijk reglement).